Laaja ensiapukoulutus 2 / Jatkokurssi 16 OT

Ensiavun kertaus- ja jatkokurssilla kerrataan hätäensiavun perusteet ja opitaan toimimaan vaativissa onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteissa.

Jatkokurssille osallistumisen edellytyksenä on voimassa oleva todistus ensimmäisen laajan ensiapukoulutuksen suorittamisesta.

Jatkokurssin suoritustodistus on voimassa kolme vuotta. Todistusta voi ylläpitää kertauskurssilla kolmen vuoden sisällä, jolloin todistuksen voimassaoloa jatketaan kolmella vuodella kertauskurssiajankohdasta.

Kurssin sisältö: Laaja ensiapukoulutus 2 / Jatkokurssi 16 OT

 • Auttamistoiminta onnettomuustilanteissa

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

 • Hätäensiapu

  • Peruselvytys
  • Aikuisen ja lapsen elvytys
  • Tajuttoman potilaan ensiapu
  • Henkeä uhkaava verenkiertohäiriö (sokki)
  • Vierasesine hengitysteissä

 • Vammapotilaan ensiapu

  • Vammaenergian ja vammamekanismin merkitys
  • Vammapotilaan tutkiminen
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka- ja raajavammat
  • Pään- ja kasvojen vammat

 • Vammojen ensiapu

  • Murtumat
  • Nivel- sekä pehmytkudosvammat
  • Monivammapotilaan ensiapu

 • Vammapotilaan tilan seuranta ja tarkkailu

 • Potilaan suojaaminen kylmältä ja siirtäminen ensiaputilanteissa

 • Alilämpöisyys (hypotermia) ja paleltumavammat, ensiapu ja ehkäisy

 • Lämpösairastumiset (hypertermia) ja palovammat, ensiapu ja ehkäisy

 • Myrkytykset

 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Kenelle ensiavun jatko- ja kertauskurssi sopii?

Yrityksille ja muille toimijoille, kun ryhmässä on useampi osallistuja. Sopiva ryhmäkoko 8-16 henkilöä. Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää myös useamman yrityksen yhteishankintana.

Kurssin kesto

16 oppituntia (1 oppitunti = 45 min).

Kouluttajat

Kouluttajillamme on ETK-pätevyys sekä vahva työkokemus sairaalan ulkopuolisesta ensihoidosta.

Kurssi on työnantajalle KELA-korvauskelpoinen, mikäli edellytykset täyttyvät.