Turvallisuuskoulutus II, käytäntö 8 ot

Työpaikalla kaikilla on oikeus turvallisuuteen ja koskemattomuuteen.

Tämä kurssi antaa asiakaspalvelutehtävissä työskentelevälle perustiedot ja -taidot huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta erilaisissa yllättävissä tilanteissa sekä ennaltaehkäistä mahdolliset työturvallisuusongelmat.

Turvallisuuskoulutus II syventää peruskurssilla opittuja tietoja ja taitoja käytännönläheisillä harjoituksilla.

Erilaiset kiinnipito-, irtaantumis- ja itsepuolustusmenetelmät sekä ennakoivien toimintamallien suunnittelu kuuluvat olennaisena osana tähän hyödylliseen koulutukseen.

Kurssi voidaan rakentaa niin, että ensimmäinen päivä (8 ot) toimii turvallisuuden kertauskurssina.

Saatavilla myös Hoidollisen kiinnipidon koulutus.

Kurssin sisältö: Turvallisuuskoulutus II, käytäntö 8 ot

  • Fyysisten kiinnipitotaitojen periaatteet

  • Hallitut ja hoidolliset menetelmät väkivaltatilanteiden kohtaamisessa

  • Haastavan käytöksen ja aggression hoidollinen suunnittelu ja hallinta

  • Riskien arviointi ja ennaltaehkäisy väkivaltatilanteissa

  • Itsepuolustus- ja irtaantumisharjoitukset

Kenelle kurssi sopii?

Yrityksille ja muille toimijoille, kun ryhmässä on useampi osallistuja. Sopiva ryhmäkoko 8-16 henkilöä. Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää myös useamman yrityksen yhteishankintana.

Kurssin kesto

8 oppituntia (1 oppitunti = 45 min). Kurssin pituus on yksi työpäivä.

Kouluttajat

Kouluttajillamme on turvallisuusalan koulutus ja kokemusta työ- sekä yritysturvallisuuden kouluttamisesta. Lisäksi heillä on vahva hoitoalan työ- ja kouluttajakokemus.

Sami Latosaari

Ota yhteyttä ja kysy lisää kursseistamme