Laaja ensiapukoulutus 16 OT

Ensiavun peruskurssin suorittaminen on vaatimuksena monilla työpaikoilla.

Tämä kurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa erilaisissa hätätilanteissa mm. tavallisimmissa sairauskohtauksissa, onnettomuustilanteissa ja myrkytyksissä.

Ensiapukurssin suoritustodistus on voimassa kolme vuotta. Todistusta voi ylläpitää käymällä kertauskurssi kortin voimassaoloaikana, jolloin kortin voimassaoloa jatketaan kertauskurssiajankohdasta kolmella vuodella.

Voimassa oleva ensiapukortti tarvitaan ensiavun jatkokurssille osallistumiseen.

Ensiapukurssi voidaan rakentaa niin, että ensimmäinen päivä (8 ot) toimii ensiavun kertauskurssina.

Kurssin sisältö: Laaja ensiapukoulutus 16 OT

 • Auttamistoiminta onnettomuustilanteissa

 • Hätäensiavun perusteet

  • Tajuttoman potilaan ensiapu
  • Elottoman potilaan tunnistaminen ja elvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Henkeä uhkaava verenkiertohäiriö (sokki)

 • Haavat ja verenvuodon tyrehdyttäminen

 • Tavallisimmat sairauskohtaukset

 • Palovammat

 • Sähkötapaturmien aiheuttamat vammat

 • Nivelvammat ja murtumat

 • Myrkytykset

 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Kenelle ensiapukoulutus sopii?

Tämä ensiapukoulutus sopii yrityksille ja muille toimijoille, kun ryhmässä on useampi osallistuja. Sopiva ryhmäkoko 8-16 henkilöä. Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää myös useamman yrityksen yhteishankintana.

Kurssin kesto

16 oppituntia (1 oppitunti = 45 min).

Ensiapukouluttajat

Kouluttajillamme on ETK-pätevyys sekä vahva työkokemus sairaalan ulkopuolisesta ensihoidosta.

Kurssi on työnantajalle KELA-korvauskelpoinen, mikäli edellytykset täyttyvät.