Laaja ensiapukoulutus 16 OT

Vuonna 2020 Suomessa sattui 103 700 työtapaturmaa.

Vaikka suurin osa meistä ei koskaan joudu elvyttämään tai edes tyrehdyttämään verenvuotoa, se on kuitenkin täysin mahdollista. Joka vuosi noin 25 000 suomalaista saa sydänkohtauksen ja lähes 36 000 kokee työpaikkatapaturman (lähde TVK).

Järjestämme suosittuja, KELA-korvattavia koulutuksia, joissa pääpaino on käytännön harjoittelussa ja oppimisen ilossa. Pitkiä luentoja ei ole ja sisältö räätälöidään aina tapauskohtaisesti.

Ota järkevä askel eteenpäin kohti toimia, joilla vähennät yhteisösi työtapaturmien riskiä, kasvatat tiimihenkeä ja parannat työntekijöiden itsevarmuutta.

Kursseillamme on täysi Rahat takaisin -takuu!

Kurssittamisella on ylivoimaisia hyötyjä, kuten:

 • Vahingon sattuessa ripeästi aloitettu oikea ensiapu lyhentää sairauspoissaoloja ja saattaa pelastaa ihmisen hengen.

 • Kurssitettu oppii tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään mahdollisia vaaranpaikkoja.

 • Ensiapukoulutus antaa ensiaputaitojen lisäksi itseluottamusta ja mahdollisuuden hallita hätätilanteita ilman pelkoa ja hämmennystä.

 • Koulutus on erinomainen tiiminrakentamisen harjoitus ja moraalin kohottaja.

Kurssin sisältö: Laaja ensiapukoulutus 16 OT

Ensiavun peruskurssin suorittaminen on vaatimuksena monilla työpaikoilla.

Tämä kurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa erilaisissa hätätilanteissa mm. tavallisimmissa sairauskohtauksissa, onnettomuustilanteissa ja myrkytyksissä.

Ensiapukurssin suoritustodistus on voimassa kolme vuotta. Todistusta voi ylläpitää käymällä kertauskurssi kortin voimassaoloaikana, jolloin kortin voimassaoloa jatketaan kertauskurssiajankohdasta kolmella vuodella.

Voimassa oleva ensiapukortti tarvitaan ensiavun jatkokurssille osallistumiseen.

Ensiapukurssi voidaan rakentaa niin, että ensimmäinen päivä (8 ot) toimii ensiavun kertauskurssina.

 • Auttamistoiminta onnettomuustilanteissa

 • Hätäensiavun perusteet

  • Tajuttoman potilaan ensiapu
  • Elottoman potilaan tunnistaminen ja elvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Henkeä uhkaava verenkiertohäiriö (sokki)

 • Haavat ja verenvuodon tyrehdyttäminen

 • Tavallisimmat sairauskohtaukset

 • Palovammat

 • Sähkötapaturmien aiheuttamat vammat

 • Nivelvammat ja murtumat

 • Myrkytykset

 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Kenelle ensiapukoulutus sopii?

Tämä ensiapukoulutus sopii yrityksille ja muille toimijoille, kun ryhmässä on useampi osallistuja. Sopiva ryhmäkoko 8-16 henkilöä. Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää myös useamman yrityksen yhteishankintana.

Kurssin kesto

16 oppituntia (1 oppitunti = 45 min).

Kurssit pidetään pääsääntöisesti sinun tiloissasi, mutta voimme myös sopia ulkopuolisen kurssituspaikan.

Ensiapukouluttajat

Kouluttajillamme on ETK-pätevyys sekä vahva työkokemus sairaalan ulkopuolisesta ensihoidosta.

Kurssi on työnantajalle KELA-korvauskelpoinen, mikäli edellytykset täyttyvät.

Kurssi sisältää kaiken tarvittavan pois lukien ruokailut. Ei yllättäviä piilokuluja!

 • Yhteistyö kanssamme on riskitöntä, koska sinulla on täysi Rahat takaisin -takuu!

  Jos ryhmäsi ei koe saavansa ensiapukoulutuksesta todellista hyötyä, et maksa siitä mitään.