Turvallisuuskoulutus I, perusteet, 8 ot

Työpaikalla kaikilla on oikeus turvallisuuteen ja koskemattomuuteen.

Tämä kurssi antaa asiakaspalvelualan työntekijälle perustiedot ja -taidot huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta erilaisissa yllättävissä tilanteissa sekä ennaltaehkäistä mahdolliset työturvallisuusongelmat.

Turvallisuuskoulutus I on suunniteltu huomioimaan erityisesti kaikenlaista asiakaspalvelutyötä tekevät ryhmät. Se tarjoaa runsaasti toimintamalleja erilaisten ennakoitavien ja yllättävien tilanteiden varalle.

Osaamisen jatkuva ylläpito on hyödyllistä. Mahdollisten turvallisuusuhkien havainnointi, riskien tunnistaminen, varautuminen ja harjoittelu tuovat työntekijöille varmuutta ja osaltaan vähentävät turhia sairaspoissaoloja.

Kurssi räätälöidään tapauskohtaisesti vastaamaan asiakkaan tarpeita.

Koulutus voidaan rakentaa niin, että ensimmäinen päivä (8 ot) toimii turvallisuuden kertauskurssina.

Saatavilla myös syventävä Turvallisuuskoulutus II -kurssi sekä Hoidollisen kiinnipidon koulutus.

Kurssin sisältö: Turvallisuuskoulutus I, perusteet, 8 ot

  • Turvallisuusuhat eri työympäristöissä

  • Työturvallisuus- ja ulkopuoliset uhat

  • Palo- ja toimitilaturvallisuus

  • Henkilöturvallisuus

  • Väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen

  • Huumausaineet ja päihteet

  • Tartuntataudit ja niiltä suojautuminen

Kenelle kurssi sopii?

Yrityksille ja muille toimijoille, kun ryhmässä on useampi osallistuja. Sopiva ryhmäkoko 8-16 henkilöä. Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää myös useamman yrityksen yhteishankintana.

Kurssin kesto

8 oppituntia (1 oppitunti = 45 min). Kurssin pituus on yksi työpäivä.

Kouluttajat

Kouluttajillamme on turvallisuusalan koulutus ja kokemusta työ- sekä yritysturvallisuuden kouluttamisesta. Lisäksi heillä on vahva hoitoalan työ- ja kouluttajakokemus.

Sami Latosaari

Ota yhteyttä ja kysy lisää kursseistamme