Hätäensiapukurssi ja ensiaputaitojen päivitys 8 OT

Kurssilla oppii toimimaan tavallisimmissa henkeä uhkaavissa hätätilanteissa, joissa sairastunut tai onnettomuudessa vammautunut tarvitsee välittömästi ensiapua.

Tämä hätäensiapukurssi sopii myös ensiaputaitojen kertaamiseen. Kurssi jatkaa Laajan ensiapukurssin ja sen jatkokurssin todistusten voimassaoloa kolmella vuodella.

Kurssin sisältö: Hätätilanteessa toimimisen ja ensiaputaitojen päivitys -koulutus 8 OT

 • Auttamistoiminta onnettomuustilanteissa

 • Hätäensiavun perusteet

  • Tajuttoman potilaan ensiapu
  • Elottoman potilaan tunnistaminen ja elvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Henkeä uhkaava verenkiertohäiriö (sokki)

 • Haavat ja verenvuodon tyrehdyttäminen

 • Palovammat

 • Tavallisimmat sairauskohtaukset

  • Sydänperäinen rintakipu / sepelvaltimotautikohtaus
  • Hengitysvaikeudet (mm. astmakohtaus, allerginen reaktio)
  • Aivoverenkierron häiriöt
  • Diabeetikon matala verensokeri (hypoglykemia)
  • Kouristelu

 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Kenelle hätäensiapukurssi sopii?

Hätäensiapukurssi sopii yrityksille ja muille toimijoille, kun ryhmässä on useampi osallistuja. Sopiva ryhmäkoko 8-16 henkilöä. Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää myös useamman yrityksen yhteishankintana.

Hätäensiapukurssin kesto

8 oppituntia (1 oppitunti = 45 min).

Kouluttajat

Kouluttajillamme on ETK-pätevyys sekä vahva työkokemus sairaalan ulkopuolisesta ensihoidosta.

Kurssi on työnantajalle KELA-korvauskelpoinen, mikäli edellytykset täyttyvät.